sekretesspolicy fritz-kulturgüter gmbh

Information om datassekretess

I följande dokument får du information om hur vi hanterar personuppgifter i samband med vår webbplats (www.fritz-kola.se).

Kontroller

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstrasse 64-68
20097 Hamburg
Tel: +49 (0)40 / 219071690

Verkställande direktörer: Mirco Wolf Wiegert och Winfried Rübesam

Dataskyddsansvarig

Tobias Mauß

Mauß Datenschutz GmbH

https://datenschutzbeauftragter-hamburg.de/

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

Telefonnummer:040 / 999 99 52-0

E-post: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

A. Allmän information om datahantering

Att hålla dina personuppgifter skyddade i samband med att du besöker vår webbplats www.fritz-kola.se är otroligt viktigt för oss. I detta dokument vill vi informera om hur dina personuppgifter samlas in, lagras elektroniskt samt hanteras.

1. Personuppgifter

Enligt Artikel 4 (1) GDPR, avser personuppgifter all information som är kopplad till en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar person är någon som kan identifieras antingen direkt eller indirekt, i synnerhet med hjälp av en identifierare såsom ett namn, ett ID-nummer, platsdata, onlieidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för en fysisk persons fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personuppgifter är således information om dig. Detta inkluderar till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt din position, IP-adress och kontouppgifter. Avslöjande av sådana data krävs inte för att använda vår webbplats. I vissa fall måste vi dock samla in ditt namn och din adress tillsammans med ytterligare information för att kunna uppfylla avtal och mellan dig och oss eller mellan användarparterna för att kunna tillhandahålla begärda tjänster.

2. Hantering av personuppgifter

Vi hanterar endast våra användares personuppgifter där det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla korrekt fungerande webbplats, innehåll och tjänster. Dina personuppgifter behandlas endast på regelbunden basis efter att du har gett ditt samtycke som användare.

Detta gäller dock inte om lagring och behandling av uppgifterna är tillåten enligt lag, krävs av tekniska anledningar eller krävs i driftssyften (t.ex. uppfyllande av avtal, IP-adress). Andra fall finns listade nedan i beskrivningarna av respektive lagringsförfarande.

3. Överföring av personuppgifter till tredjeparter och mottagare

Dina personuppgifter kommer inte att delas med andra mottagare eller tredjeparter utan ditt föregående samtycke.

FRITZ-KOLA kommer inte att dela dina uppgifter med tredjeparter såvida inte FRITZ-KOLA är nödgade att göra det enligt lag.

Personuppgifterna samlas endast in och överförs till statliga institutioner och offentliga myndigheter som är befogade att samla in data enligt gällande lagar eller när vi blir ålagda enligt ett domslut att dela dem.

FRITZ-KOLA kommer inte att dela dina personuppgifter med tredjeparter såvida de inte är externa leverantörer av tjänster som erbjuds av FRITZ-KOLA. Våra anställda och tjänsteleverantörer ska upprätthålla sekretess och skydda de person- och företagsdata som överförs till oss.

I en del fall använder vi oss av tillägg från tredjeparter. I sådana fall kan personuppgifter överföras eller delas automatiskt. Typ, omfattning, syfte och varaktighet av behandling av personuppgifter kan variera i varje individuellt fall. I varje individuellt fall kontrollerar vi därför exakt vilka tredjepartstjänster vi använder på vår webbplats, och huruvida detta innebär en överföring av personuppgifter. Vi integrerar denna databehandling i vår sekretesspolicy enligt gällande krav.

Överföring av personuppgifter från oss till tredjeparter sker endast i de fall som angetts specifikt av oss.

4. Automatisk insamling av tekniska data (serverloggfiler)

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från din dators system. Vår webbserver skapar felloggar och åtkomstloggar som standard.

Dessa uppgifter lagras även i vårt systems loggfiler. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användare.

Följande data lagras på grund av organisatoriska och tekniska anledningar:

Den juridiska grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är vårt legitima intresse enligt Artikel 6 (1) (f) GDPR.

Den (tillfälliga) lagringen av IP-adresser på systemet krävs för att leverera webbplatsens innehåll till användarens dator. För detta måste användarens IP-adress lagras minst under sessionen.

Vi utvärderar dessa tekniska data för att ytterligare optimera vår webbplats och göra den ännu attraktivare. Uppgifterna raderas så fort de inte längre uppfyller sitt syfte.

Dessa tekniska data raderas automatiskt efter 14 dagar. Insamling av data i samband med webbplatsen och lagring av data i loggfiler är nödvändiga för att kunna driva webbplatsen. Därför finns det ingen möjlighet för användaren att motsätta sig denna användning.

5. Behandling av IP-adresser

Vi behandlar våra besökares IP-adresser i följande fall.

IP-adresser är unika numeriska adresser som din dator använder för att hämta eller skicka data över Internet. Som grundregel vet vi inte vem som sitter bakom en specifik IP-adress och kan normalt inte koppla informationen till en fysisk person.

Undantag: Om du frivilligt tillhandahåller en e-postadress eller andra identifierande uppgifter när du använder webbplatsen. Dessutom kan vi identifiera dig om vi inleder en juridisk åtgärd mot dig (t.ex. vid attacker på vår webbplats) och vi får veta din identitet under utredningen. Som regel behöver du alltså inte vara orolig för att vi ska kunna koppla följande data till en specifik fysisk person.

6. Avsett syfte

FRITZ-KOLA behandlar endast de personuppgifter du tillhandahåller i de syften som beskrivits i Avsnitt B nedan inom ramverket för de juridiska grunder som angetts i varje fall.

B. Företagets behandling av personuppgifter

Fritz-kulturgüter GmbH

Tillhandahållande av webbplatsen

Tillhandahållande av webbplatsen www.fritz-kola.se för alla användare och besökare

1. Behandling av din IP-adress av webbservern

Av tekniska skäl kan onlinetjänster endast utnyttjas genom att dela din IP-adress. Den behandlas av de webbservrar som tillhandahåller webbplatserna. Behandlingen som krävs för att tillhandahålla våra webbplatser är inte anonym.

2. Krypterad överföring

De data du anger i de offentliga avsnitten på vår webbplats krypteras inte när du skickar dem till oss. Om data inte krypteras när de skickas kan det inte garanteras att våra tredjeparter inte kan läsa dem. Tänk på detta och skicka inte känslig information från några offentliga avsnitt på vår webbplats.

3. Användning av cookies

En rad olika uppgifter skickas automatiskt till oss när du använder vår webbplats.

FRITZ-KOLAs webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i användarens webbläsare eller datorsystem. Om en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras i användarens slutenhet.

En del cookies vi använder raderas när webbläsaren stängs (så kallade sessionscookies). Vi använder inte beständiga cookies. Vi använder följande typer av cookies:

Varje gång du besöker vår webbplats får du ett meddelande om att vi använder cookies, och kan då välja om du vill acceptera dem eller inte.

När du besöker vår webbplats får du upp en informationsruta eller ett fönster med meddelande om att vi använder cookies i analyssyften samt en hänvisning till denna sekretesspolicy.

Om du inte accepterar cookies kan det leda till att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar korrekt.

Den juridiska grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av sessionscookies som krävs av tekniska anledningar är Artikel 6 (1) (f) GDPR.

Den juridiska grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av andra typer av cookies är Artikel 6 (1) (a) GDPR.

Den juridiska grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av andra typer av cookies för analytiska ändamål efter användarens godkännande är Artikel 6 (1) (a) GDPR. Cookies är giltiga i 2 år.

Vi använder cookies som krävs av tekniska anledningar, såsom sessionscookies, för att hantera och skydda inloggade sessioner.

Ibland kan vi även använda cookies som inte krävs av tekniska anledningar. Dessa är analyscookies.

Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Med analyscookies kan vi lära oss hur webbplatsen används, och på så sätt hela tiden förbättra den.

3. Google Analytics

För att följa och utvärdera ditt beteende på webbplatsen använder vi Google Analytics, en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av denna cookie om din användning av vår webbplats överförs normalt till någon av Googles servrar i USA och lagras där. Din IP-adress anonymiseras innan informationen lagras. Denna anonymisering utförs av Google inom medlemsstaterna i europeiska unionen eller annat avtalsstat som anslutit sig till EES. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och därefter kortas på plats. För detta syfte har Google Analytics utökats på vår webbplats med koden ”anonymizeIp”.

Inom ramverket för databehandling kommer Google att använda ovannämnda information till att hjälpa oss utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa aktivitetsrapporter och tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till aktivitet på webbplatsen samt internetanvändning. IP-adressen som skickas från din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att sammanfogas med övriga Google-data.

Vi får endast använda cookies om du aktivt samtycker till behandling och lagring av dem.

Mer information om Google Analytics och dess villkor finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html, och mer information om dataskyddet på Google finns på https://www.google.de/intl/de/policies/.

Med denna behandling uppfyller vi våra legitima intressen i att spåra resultaten av vår marknadsföring och hur vi ska planera och utforma den i framtiden, samt kunna dra slutsatser om vem som besöker vår webbplats och hur den används. På så sätt kan vi se om vi behöver göra några ändringar för at förbättra användarupplevelsen på vår webbplats, utveckla nya webbplatser, samt där det är möjligt, förbättra omsättningsmöjligheterna för vårt företag.

Den juridiska grunden för denna behandling är Artikel 6 (1)  (a) till (f) GDPR.

4. Sociala medier

FRITZ-KOLA utnyttjar sociala medier som ett led i sin marknadsföring i form av statiska länkar på diverse sociala medier, såsom Facebook, Twitter and Instagram. I menyn till höger på vår hemsida har vi statiska länkar till våra sidor på sociala medier, d.v.s. Facebook, Twitter och Instagram. De statiska länkarna är kopplade till knappar. Klicka på motsvarande knapp för att komma till vår sida på respektive sociala medier. Inget innehåll delas och inga personuppgifter överförs när du klickar på knapparna och går till de kopplade sidorna.

5. Mottagare av personuppgifter

Vi delar endast personuppgifter med tredjeparter om det krävs för uppfyllandet av avtalet eller av tekniska skäl, såsom insamling av användardata som krävs för att användare ska kunna använda tjänsten eller bli fakturerade.

Personuppgifter överförs till följande mottagare:

a. Mottagare av personuppgifter är företag med vilka ett behandlingsavtal har slutits:

b. Tredjeparter inom betydelsen för GDPR är, till exempel, företag (såsom leverantörer, marknadsföringspartners, företag som använder tredjepartscookies) med vilka databehandlingsavtal inte har slutits.

Dina uppgifter kommer inte att delas med någon annan mottagare, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke. Denna behandling är godkänd enligt Artikel 6 (a) och (f) GDPR.

C. Registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss i rollen som kontroller via ovannämnda kontaktuppgifter. Du kan underlätta vår bearbetning av din begäran om du bifogar någon typ av ID-bevis så att vi kan koppla din begäran till en specifik registrerad person. Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Rätt till åtkomst av personuppgifter om den registrerade

Enligt Artikel 15 GDPR har du rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas på något sätt. Om så är fallet har du rätt att få åtkomst till dessa uppgifter samt den information som omnämns i Artikel 15 GDPR.

Rätt till korrigering

Enligt Artikel 16 GDPR, har du rätt att begära att vi, utan onödig fördröjning, korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Med hänseende till syftet med behandlingen kan du även ha rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade, inklusive genom att tillhandahålla kompletterande dokumentation.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att få de personuppgifter vi har om dig raderade utan onödig fördröjning.   Vi måste radera personuppgifter utan onödig fördröjning, så länge motsvarande krav enligt Artikel 17 GDPR är uppnådda. För mer information, se Artikel 17 GDPR.

Rätt till begränsning av behandling

Enligt Artikel 18 GDPR har du rätt att begära att vi begränsar vår användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Rätt att göra invändningar

Enligt Artikel 21 GDPR har du, av skäl som hänför sig till din specifika situation, rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på punkt (e) eller (f) i Artikel 6 (1), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Enligt Artikel 77 GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet. Denna rättighet gäller särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget i dina personuppgifter enligt GDPR begicks.

Tillhandahållande av personuppgifter

Det finns ingen laglig skyldighet för dig att lämna personuppgifter.

Kontrollera regelbundet om det har gjorts några ändringar i personuppgiftsskyddet.